خانه / زیرپودری-SAW

زیرپودری-SAW

کلیات

جوشکاری زیر پودری ( saw ) یا اشاره به بخشی از جرقه عمومی ، یک فرآیند جوشکاری بی همتا است ، زیرا یک مدرک وجود عیب در ساخت جوشکاری وجود ندارد . جوشکاری ناحیه کاملا پوششی  از دانه های گداختگی است . بی حفاظ کردن چشم برای حراست آن در برابر جرقه معمول نیست . به طور علمی باید حراست از چشم و صورت در برابر جرقه صورت گیرد . بعد از برخورد با انجمن جوشکاری آمریکا ( aws ) 550 راه ( nw lejeane ) و p.o.b box 351040 میامی ، فلوریدا 33135 برای حفاظت پیشنهاد شد .

Z4901 می تواند مققرات ایمنی را در جوشکاری فراهم کند .

هر مرحله جرقه جوشکاری می تواند دود و گازهایی که می توانند برای سلامتی مضر باشند تولید کند . همیشه تهویه خوب می تواند نواحی جوشکاری شده را محکم نگه داری کند و مواظبت ویژه در فضای محدود استفاده شده ایجاد کند .

انجمن جوشکاری آمریکا ( aws ) معین کرد جوشکاری زیر پودری را ( saw ) پیرو :

مراحل تولید جرقه جوشکاری ، انعقاد مواد مذاب با گرمای آنها و یک جرقه یا جرقه های میان یک ماده مذاب و کار با الکترود یا الکترودهای ساده . جرقه ها در ریختگی ماده مذاب بوسیله روکشی از دندانه ها پوششی می شوند .

برای گداختگی ماده در کار ، از فشار استفاده نمی شود . و ماده محافظ ( بتونه ) از الکترودها و گاهی اوقات از یک منبع مکمل فراهم می شود ( جوشکاری میله ، گداختگی یا ماده دانه ای ) این مراحل سال ها به طور موفق استفاده شد برای تولید کیفیت بیشتر جوش ها در قبول این قبیل نام های قانونی : asme  ، aws  ، apl  و دفتر ترابرای آمریکا .

جوشکاری زیر پودری تقریباً در همه صنایع پیدا می شود .

جرقه های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک فایده هایی دارند مثل :

 • بالا بردن سرعت جوشکاری یا تولید بیشتر

 • تهیه اثر عمیق در بعضی موارد که ممکن است محل اتصال را حذف کند .

 • خاصیت بسیار خوب مکانیکی برای تقاضای کیفیت نام x ray

 • آسودگی عمل کننده جوشکاری در مورد اصلاحات

تجهیزات

تجهیزات اساسی لازم برای مراحل قرار دادن یک منبع تغذیه جوشکاری ، کنترل سیم تغذیه کننده راندمان گروهی ، انبر جوشکاری ، سیستم تحول جوشکاری و لوازم

منبع تغذیه

منبع تغذیه معمولاً قسمت از لوازم اصلی است . زیرا مراحل اغلب اتوماتیک است ، منبع تغذیه بایستی عملکردی باشد . مواد مذاب غلظت دار جوش ها شدت جریان برق را می خواهند . مواد مذاب سبک ممکن است تا حدود 30 آمپر نیاز داشته باشند . در صورتیکه مواد مذاب سنگین می توانند 1000 آمپر یا بیشتر نیاز داشته باشند .

جریان پایدار

با یک  جریان پایدار منبع تغذیه یک ولتاژدر سیم تغذیه کننده  که مورد استفاده قرار دارد دریافت می شود ( این نوع از توصیف بوسیله یک سراشیبی کم از ولت یا آمپر است ) .

ولتاژ دریافت شده در سیم تغذیه زمینه افزایش سرعت سیم تغذیه کننده موتور را به هنگامی که جرقه ولتاژ افزایش یا کاهش سرعت سیم روبه رو می شود یا سرعت تغذیه کننده موتور هنگامی که ولتاژ کاهش می یابد را فراهم می کند . این نگه داری پایدار خوبی برای ولتاژ جرقه و درجه جرقه است ، اما یک برآورد از ثابت اثر نمی دهد .

جریان پایدار منبع تغذیه و ولتاژ دریافت تغذیه کنند بیشترین سختی را در نشست دارد زیرا سازگاری هر دو منبع تغذیه کننده یا تغذیه می توانند سبب عوض شدن دیگر پتانسیل های پایدار شوند .

آن بیشتر عمومیت دارد ، هر چند ، برای یک پتانسیل پایدار منبع تغذیه استفاده شود . منبع تغذیه  cp   تقریباً یک قسمت پهن و مسطح دارد . یا منحنی افقی ولت / آمپر ، ولتاژ نسبی پایدار بوسیله منبع تغذیه و شدت جریان بوسیله سرعت الکترود بستگی دارد . چنانچه سرعت سیم تغذیه کننده زیاد است ، شدت جریان برق بیشتری لازم است تا جریان را خاموش کند ، نکته ، هنگامی که سرعت سیم تغذیه کننده کم است ، جریان برق کمتری لازم است . ولتاژ مجموعه ای در منبع تغذیه است . این سیستم آسان می سازد سازگاری تجهیزات کارگذاری شده را زیرا یک فن آوری برای تنظیم خود دارد .

منبع تدارکات AC

جریان متناوب ( AC ) بر حسب موج مربع ، در پتانسیل پایدار ( CP ) منبع تغذیه یک پیشرفت بزرگ متغایر با رسم وجود دارد .

منبع تغذیه AC/CC با مراحل زیر پودری

منبع تدارکات راهی را بر میگزیند تا شیار مفصل را گود کند . قرار دادن 2 درجه زاویه و منابع پیشرفت مستقیم ، و کم کردن محل اتصال مقدماتی و وقت جوش اهمیت دارد . چنانچه هر وقت بیشتر 50 در صد باشد . توانایی جوش محل اتصال ها در مواد مذاب غلیظ (2تا8) یا 2/1 اینچ دهانه ریشه ، گداختگی خوب جداره ، و نگه داری هر دوی سیم و وقت جوش و درک منفعت های این مراحل سود آور . بعضی اوقات پیشرفت عملی نیست ، هر چند ، آزمایش موج مربع منبع تغذیه نشان داد . زوایا دچار کاهش می شوند در شمارش بیشترین محل اتصال ها ، زیرا صورت موج سینوسی خروجی در قواعد منبع تغذیه AC ، یک گرایش برای جرقه دارد با عبور کند از جریان عادی عبوری سراسری از نقطه صفر . در مدت کار با جرقه ، الکترود ریشه بایستی بتواند سبب یک کاهش در جوش شود . موج مربع منبع تغذیه خروجی با شدت سرعت از صفر درجه انتقال می یابد ، با قطع جرقه مشکلات به هم پیوسته کاهش می یابد ، این خصیصه بزرگ کاهش جرقه آغازی مشکل دارد . مشکلی که معمولا با جرقه روبه رو می شود DC آهن ربائی دمیدن جرقه است .با دمیدن جرقه یک گرایش برای جرقه وجود دارد تا منحرف شود به یک طرف از شیار به طوری که آن بوسیله میدان مغناطیسی ای که تولید شده بوسیله جریان DC ساخته شده است . زیرا مربع موج 1000 منبع تغذیه یک منبع تغذیه AC است . این مشکل معمولاً واقعیت را پاک می کند .

مفهوم عبور متناوب ، بعد از هر جدار ، سفارشی است ، پرواز عبوری از دیوار تا دیوار مرکزی ترقی ، شکستن هیدرو کربن ها و بدام انداختن خاکسترها و این سفارش عادی نیست . مربع موج منبع تغذیه همچنین کاربردی هستند ، تا منتهی شوند به دنباله جرقه کاربردی استفاده شده در ترکیب با منبع تغذیه DC . مربع موج منبع تغذیه منشائی دارد تا راحت با بیشترین گداختگی AC و مقدار گداختگی DC کار کند . اگر شما در نظر دارید تغییری در تدارکات منبع ( CC )( AC یا DC تا مربع موج CP ) ایجاد کنید بایستی مفهوم کاربرد شما اجازه عوض شدن گداختگی را بدهد . محل اتصال طرح و پارامتر های سازگار جوش و اجرای تغذیه بر حسب موج مربع است . زیرا این منبع تغذیه یک پتانسیل پایدار است ، نه یک واحد جریان ثابت ، پارامترهای جوش ( ولتاژ یا شدت جریان ) به آسانی آغاز می شوند . سرعت سیم تغذیه ای پایدار تجهیزات برای saw ، gmam ، یا fcaw می توانند به مدت طولانی استفاده شوند . کنترل استعداد به آسانی انجام می شود زیرا طرح ، حالت جامد دارد . در همه موارد قبل از تامین منبع می توان برای نیمه اتوماتیک کردن مراحل را سفارشی کرد ، بایستی به آن رسیدگی شود تا میزان جزئی استعداد مشخص شود . ocv و شدت جریان ، گنجایش ، الکترود برای مشخص کردن میزان جزئی استعداد استفاده می شود .

سیم تغذیه کننده

در واقع هر سیم تغذیه کننده ای که قابل استفاده در جرقه گاز یا گداختگی هستند در جوشکاری با جرقه می توانند استفاده شوند . برای مراحل جرقه کوچک در صورتیکه اندازه سیم آن توانایی تغذیه لازم را در سرعت مستقیم داشته باشد . برای نیمه اتوماتیک سیستم جرقه کوچک و یک سیم استاندارد معمولی استفاده می شود . اگر منبع تغذیه ای که از یک جریان ثابت استفاده می کند ، یا بعضی اوقات استفاده می کند از سیم تغذیه ویژه ای که در تغذیه روش ها و در پاسخ به ولتاژ جرقه عوض می شود . هنگامی که تجهیزات اتوماتیک و سیستم های بزرگ استفاده می شوند ، سودمند هستند برای داشتن راندمان سرعت در سیم کنترل تا با شروع جرقه ها همراهی کند . بعضی اوقات دهانه ها دارای خصیصه آکنده شدن می شوند و برای کوچک کردن جوش دهانه در پایان جوش استفاده می شوند .

یک راه کنترل سودمند برای پیشگیری وجود دارد تا در هر دو سیستم نیمه اتوماتیک و اتوماتیک از چسبیدن سیم به مخلوط جوش در پایان جوش جلوگیری شود .

هنگامی که تجهیزات تغذیه کننده دانه های الکتریسیته استفاده شود یک روند گردش یا روند دانه های جریان سودمند است .

هنگامی که همه این خصلت ها لازم باشند ، تجهیزات اتوماتیک نرمال استفاده می شوند . هر چند در هر دو مورد ، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک ، بررسی ترکیب تغذیه کننده و سرعت حدود اطمینان مناسب ipm را که بتواند اندازه سیم استفاده شده را نگه داری کند اهمیت دارد .

منابع تغذیه AC یا DC ممکن است با یک سیستم تغذیه کننده سیستمی استفاده شوند . هر چند مقداری واحد ( میزان ) مقیاس که کنترل بیشترین هماهنگی خوب برای عملکرد ACیا DC را دارد .

سیم تغذیه کننده سیستم دو تایی که راندمان مخصوص گروه اصلی و انبرها را دارد ، از دو سیم یکسان شبیه یکدیگر استفاده می شود .  در یک منبع تدارک مشترک ، مرکز کنترل ، راندمان سیم و انبر درون یک جوش فلزی ته نشین با هم گروهی کار می کنند . انبر اجازه می دهد به دو سیم برای منجر شدن به راندمان تولید/ دنباله ، روبه رو یا متناوب تا طرح مشترک به طور مختلف درست شود . اگر چه این سیستم به اندازه وسیع استفاده شد ، در مقداری از آن سرعت رفتن و منفعت ها زیادتر هستند . هنگامی که این سیستم به کار گرفته می شود ، معمولا فقط اندازه سیم از 45/1 اینچ تا 32/3 اینچ بیشترین استفاده و 45/1 تا 16/1 اینچ به طور عادی هستند .

هر دو جریان پایدار یا ولتاژ پایدار منبع تغذیه می توانند استفاده شوند با این سیستم تغذیه کننده ، هر چند ، خود قانون مشخصه ای از ولتاژ پایدار می خواهد .

سیستم های پشت سر هم قرار گرفته به 2 منبع تدارکات نیاز دارند ، 2 مرکز کنترل ، 2 سیم راندمان گروهی و 2 تفنگ نصب شده هدایت کننده ، هر دو سیم تغذیه کننده در یک جای مشترک قرار دارند ، اما فقط انبر هدایت کننده به گداختی فراغت از سیستم نیاز دارد . انبر فاصله در این سیستم بیشتر بسته است تا به اندازه کافی اجازه دهد به سیم دوم تا عبور کند از میان گداخته مذاب ( بدون جامد کردن ) . فاصله لازم بستگی به کاربرد ، جریان ، سرعت عبور ، گداختگی ، تقارن ، اثاثیه ، قطعه کار ،و etc دارد . در بیشتر موارد ، یک تفنگ فاصله گذاری از 8/5 اینچ فاصله استفاده می شود . تا مهره های محدود ( کم پهنا ) با نفوذ عمیقتر تولید کند . تفنگ افزایش فاصله وسیعتر مهره های پهن ، کاهش نفوذ و پایداری جرقه .

معمولا در این سیستم از اندازه سیم هایی با 32/3 اینچ و بزرگتر استفاده می شوند تا تا منفعت های بیشتر و سرعت رفت بیشتر بگیرند . البته وجود دارد امکان استفاده از سیم های 3 یا 4 تا تلاش شود تا بیشترین فایده را بدهد ، هر چند ، تجهیزات مناسب اغلب با مشکلات و زیان هایی مواجه می شوند . از طرف دیگر نتیجه هایی در این سیستم ها که   میتوانند نا خواسته باشند ، در واقع ترکیدن جرقه ( قوس ، جوش ) یا جرقه فعلو انفعال معمولا شدید است .آن معمولا  برای مخلوط کردن و منبع تغذیه DC  لازم است (AC-DC)

( PC-AC-DC ) برای کوچک کردن این فعل و انفعال مناسب است . در بیشتر موارد چند سیم سیستمی استفاده می شوند ، در جایی که جوش خیلی بزرگ و طولانی باشد . این سیستم ها کمک کردند به کوچک کردن دوباره یا انجام مجدد و وقت لازم برای جوش

جرقه اتوماتیک زیر پودری

در اکثر راه ها ، دست نیمه خودکار جایگزین توده جرقه اتوماتیک و مساوی آن است . مقداری توده جرقه جایگزین به آسانی تبدیل به اتوماتیک بوسیله شکل دهی و لوازم توده دستی جایگزین بیشترین جرقه استفاده شده به طور عادی شد . 16/1 و 64/5 و 32/3 اندازه های کلفتی سیم هستند . این نیرو فایده دارد برای قابلیت حمل و نفوذ عمیق  مشترک جرقه ، این مراحل به نوبه خودش تماما به ماده غلیظ کاربرد و آسانی دسترسی می دهد .

کاربرد نیمه اتوماتیک معمولا محدود است به نوار جوش ها یا شیار پیشرفتگی مفصل ها در جایی که دهانه تفنگ بتواند مفصل را برای هدایت طولانی بکشاند . مشکل ممکن است در  احتیاج سازگاری به وجود آید تا باریک کند جنس را طوری که گرداننده های جوش کاری به سختی آنرا پیدا کنند تا سریع و یکنواخت و به طور کافی از ذوب شدن کامل دوری کنند . گداختگی توده گرایش برای پنهان شدن در مفصل جوش دارد که ساخت آن سخت است برای گرداننده جوشکاری تا از مفصل پیروی کند . دیگر اشکال ممکن است در ترمیم نبودن فیوز گداختگی برای استفاده مجدد باشد .

اگر چه جرقه های کوچک اتوماتیک و نیمه اتوماتیک همسان هستند در خیلی از فضاها آنها با هم تفاوت دارند . در نیمه خودکار احتیاج به شرح دادن دارد

 • تغذیه گداختگی

 • شروع جرقه

 • موقعیت تفنگ

 • کشش

تغذیه گداختگی

تغذیه گداختگی بوسیله 2 راه انجام می شود :

 • درجه تغذیه

 • زور هوای تغذیه

درجه متحد بودن توده جرقه کوچک دستی به وسیله مقداری از گداختگی محدود شد ( 2 تا 3 پوند ) که گرداننده جوشکاری می تواند تفنگ را بردارد برای گداختگی قوطی به این ترتیب آن فقط طرحی است برای  برای دستیابی خوب با مدت کم برای جوش ها . زور هوای گداختگی مناسبترین راه تغذیه سیستم است برای بیشترین استفاده از سیستم نیمه خودکار . یک روش واحد تغذیه غذیه کردن سیم است . یک نوع فشار لوله  مخزن توانایی ضخیره سازی موجودی گداختگی تقریبا تا 1000 پوند است . یک دست توده تفنگ که به اتفاق فشار هوا و زور گداختگی کاملا بسته است . یک ظاهر تهویه کردن هوا ( صافی یا تله برای رطوبت سیم ) تا گداختگی ضخیره مخزن پیوسته باشد . این مخزن یک تنظیم کننده دارد که تعدیل می کند فشار تغذیه گداختگی را بواسطه یک ضخامت کوچک لوله به تفنگ . این شرط با یک تفنگ 10 پایی ، 30 فشار PSI کافی است . به طوری که درازای گداختگی لوله افزایش می یابد ، آن طور که بیشترین فشار برای تهیه گداختگی است . در بعضی موارد گداختگی های خوب به فشار کمتری نیاز دارند یا نمی توانند استفاده شوند در همه موارد زیرا از مشخصات خودشان است . سیستم بایستی داشته باشد یک ایمنی بخشی در موارد فشار بالای تهیه کردن . یک سوراخ در پایین مخزن اجازه کشیدن گداختگی را تا عوض شدنش می دهد ، یک سرپوش بزرگ در راس ، بوسیله یک صافی مشبک اجازه سوهان کاری مخزن و پاکی باقی مانده های بزرگ از گداختگی اضافی را می دهد . سیم مرطوب همچنین به وسیله یک صافی گیر کرده است در مخزن ضخیره خودش اما نبایستی اعتماد کرد تا باز شدن کامل کار از مرتفع کردن دخالت هوای سیم مرطوب . تخلخل استفاده شده به وسیله گداختگی مرطوب می تواند جوش نپذیری بیافریند .

شروع جرقه

سیم باید تا نقطه ای تیز کوتاه شود چنانچه بستن گداختگی مخروطی ممکن شود . نامناسب یا کثیفی می تواند در نتیجه شروع نامرغوب باشد یا جرقه ای بر اثر تماس . بعد از قرار گیری ولتاژ و آمپر / سرعت سیم تغذیه کننده ، موقعیت تفنگ بالای محل اتصال است . اجازه کافی به جمع کردن گداختگی ( 2/1 اینچ تا 4/3 اینچ وابسته به اندازه سیم ) تا از جرقه زدن جلوگیری کند . سپس ضربه زدن سیم به فلز بوسیله روشنایی کم که در وقت یکسان از میان گداختگی رها شده است و شروع به عبور کرده اشت .

اگر الکترود یک جرقه و زور کافی برای تفنگ برای درست کردن گداختگی ندارد ، بی درنگ راه اندازی را رها می کند ، بالا بردن تفنگ و بستن گردش گداختگی ، بعضی تفنگ ها ممکن است احتیاج داشته باشند به دهانه بالا تا گردش گداختگی را نگه دارد ، در دیگر تفنگها ، راه اندازی بخش اتوماتیکی گردش گداختگی را مسدود می کنند . این کوبیدن ها ممکن است مشکل استفاده شوند بوسیله

 • ماشین مقیاس زنگ یا کثیفی در سطح قطعه کار 2) پیوستگی های بی قانون الکتریکی ، خیلی کوتاه ولت و آمپر (w/s ) و کارگذاری اشتباه خسارت می زند به کابل ها 3) خاکستر یا گداختگی بین سیم و کار . بعد از بررسی این نقاط و پاک کردن پایه فلز شروعی نقاط . سیم کوتاه و پیش رفتن دوباره .

موقعیت تفنگ

تفنگ موازی با محل اتصال و یا 45 درجه کمتر از عمودی . روشنایی کم گداختگی مخروطی به قطعه کار ، وجود اطمینان به پوشش کافی فضای جرقه با گداختگی . فعالیت راه اندازی جوشکاری ، روشنایی کشیدن گداختگی مخروطی همراه با قطعه کار . راه اندازی ممکن است با دست یا راه اندازی استفاده غیر دستی تا جرقه را نگه داری کند از اداره کردن جوش .

الکتریسیته اضافی

الکتریسیته اضافی دسترسی را هدایت می کنند تا  سرعت بوسیله گرمایش سیم را افزایش دهند . بازرسی سازنده نوشته ها برای دسترسی به اندازه های مختلف وجود دارد .