خانه / پلاسما-PAW

پلاسما-PAW

این نوع جوشکاری(Palasma Arc Welding  )در زمره جوشکاری های قوسی قرار دارد که در آن قوس بین الکترود تنگستن و قطعه کار برقرار می شود .

روش جوشکاری قوس پلاسما هر فلز قابل جوش دادن را جوش خواهد داد. روش جوشکاری PAW یا همان قوس پلاسما شباهت بسیار زیادی به روش GTAW دارد. در این روش از یک نگهدارنده الکترود استفاده شده است که یک الکترود جنس پرمنگنات تگنستن ، یک پرکننده یکنواخت میله ای و از یک سیم که در روش GTAW کاربرد دارد و یک گازمحافظ بدون جنبش یکنواخت استفاده می شود.

روش برشکاری قوس پلاسما، تقریباً مشابه فرایند جوشکاری است ، البته با چند تفاوت در برش شعله ای و محل طراحی آن و همچنین ولتاژ جریان بیشتری را مصرف می کند.

تفاوت اساسی بین PAW , GTAW تا حدی کم است که کاربران نگران هستند زیرا شکل نگهدارنده الکترود نازل و شکل پلاسمای قوس به شدت از این تفاوت تبعیت می کند روش پلاسمای TIG یک قوس پلاسمای باز دارد. پلاسمای جوشکاری و برشکاری مجهز دارای قوس پلاسمای محصور می باشد که معنای آن این است که شما طول قوس بلندتری در روش PAW نسبت به روش GTAW خواهید داشت همچنین قوس PAW دارای شکل استوانه ای تری نسبت به شکل زنگوله ای GTAW است و زمانی که با آن کار می کنید متوجه می شوید. آن روش که قوس PAW می باشد با تمرکز قوس عمل می کند.

مشابه TIG ، پلاسمای جوشکاری و شعله برشکاری متناسب با خواص منبع تغذیه متداول آن می باشد . تغذیه متداول برای روش PAW توسط به کارگیری یک جعبه کنترل که شروع قوس را نشان میدهد ، گازها و آب با سیستم خنک کننده با آب از میان سایر مواد عبور می کنند. PAC علاوه بر نیاز اساسی به منبع تغذیه باید یک مدار باز با ولتاژ خیلی بالا و توانمند برای تولید جریان الکتریکی بالا نسبت به منبع تغذیه TIG استفاده کند.

چگونگی کارکرد PAW

PAW به این علت به این نام لقب گرفته است که قوس پلاسمای متراکم تر ، مقدار زیادی غلیظ تر و خیلی بیشتر گرم تر نسبت به قوس های الکتریکی متداول گازهای محافظ فرایند جوشکاری از قبیل MIG , TIG می باشد. دمای قوس حدود 21000 درجه فارنهایت یعنی 11650 درجه سلیسوس است که در PAW و مشعل قوس الکتریکی متداول نیست.

  

دونوع از قوس ها

مشعل قوس تنها با استفاده از پلاسمای تغییر شکل و جوشکاری فلزات با گازهای محافظ شروع به تولید قوس کرده است . پس استفاده از HF شروع به تولید قوس الکتریکی می کند، فقط مشابه TIG و یک شعله قوس بین دو الکترود گسستنی و مشعل نازل یا بین الکترود و قطعات ایجاد می شود. تفاوت چیزهایی فراتر از یک خلاصه درباره آن خواهیم گفت.

قوس الکتریکی به عنوان یک قوس الکتریکی انتقال نیافته شروع به کار می کند. که دارای یک شعله مشهود در آن طرف انتهای نازل و نگهدارنده الکترود است. مشعل وقتی به منظور اتصال توسط یک عمل روش شده است ، در سرتاسر کارها اتصال برقرار می کند.

یک مسیر باریک ارتباطی توسط گازهای یونیزه شده که در جوشکاری قوسی بکار می رود. به طور کامل انتقال یافته اند و در مقابل قطعه کار قرار گرفته اند.

مزایای جوشکاری پلاسما

در این نوع مزیت های بسیار روشن وجود دارد که PAW دارای اتصال قوی تری نسبت به GTAW است.

پلاسمای قوس بهبود یافته پلاسمای مستقیم وچگالی به شما کنترل آسان تر گرمای ورودی جهت کار بدون نگرانی در مورد آن را فراهم میکند.

جوشکاری “great stand off distane” مشکلات کمتری از جهت حداکثر جریان بریا مشعل در روش TIG برای شما ایجاد می کند.

اندازه حفره جوشکاری ،تأثیر زیادی بر حساسیت کمتر در تغییر در طول قوس دارد. پلاسمای جوشکاری حتی برای حرکت دادن های متغیر که ناشی از حرکات است می باشد جای بیشتری دارد به این معنا که شما در این جوشکاری یکنواختی بیشتری نسبت به جوش های TIG خواهید داشت .

شما دسترسی آسان تری جهت تغذیه میله پرکننده یا سیم و مشعل دستی “greater stand off distance” در PAW نسبت به روشی GTAW خواهید داشت “stand off distance”معمولاً از حدود 16/3 تا 2/1 اینچ از نازل تا قطعه کار می باشد.

همچنین شما می توانید قطر ضخیم تری از میله پرکننده یا سیم با حداقل خطر آسودگی فلز جوش یا الکترود تنگستن استفاده کنید خصوصاً این مطلب درباره جوش دادن فولادهای زنگ نزن، آلومینیوم و تیتانیوم در کارهای حساس که در انرژی هسته ای ، لوله کشی مواد شیمیایی و هوا فضا کاربرد دارند بارز است .

چون که پلاسمای قوس داغ تر از پلاسمای قوس GTAW است . سرعت جوشکاری بالاتر است و ناحیه تحت تأثیر کنار فلز جوش که منجمد می شود بسیار باریک است.