خانه / کربنی-CAW

کربنی-CAW

 

جوشکاری قوسی کربنی (carbon arc welding) یا CAW یک فرآیند جوشکاری است که در آن حرارت به وسیله قوس الکتریکی بین یک الکترود کربنی (گرافیتی) و قطعه کار تولید می‌گردد. قوس الکتریکی لبه‌های قطعه‌های کار را حرارت می‌دهد و ذوب می‌کند و به هم متصل می‌نماید.

جوشکاری قوسی با الکترود کربنی قدیمی‌ترین فرآیند جوشکاری می‌باشد ولی امروزه کاربرد زیادی ندارد. فرآیند جوشکاری قوسی کربنی به وسیله جوشکاری قوسی دو کربنی (twin-carbon-arc welding) و انواع دیگر جایگزین شده است. هدف از جوش قوس الکتریکی، تشکیل یک اتصال بین فلزات جداگانه است. در جوشکاری قوسی کربنی از یک الکترود کربنی برای تولید یک قوس الکتریکی بین الکترود و مواد اتصالی استفاده می‌شود. این قوس الکتریکی حرارت شدیدی در دمای بیش از 3000 درجه سانتی‌گراد تولید می‌کند. در این دما فلزات جداگانه یک پیوند تشکیل می‌دهند و به هم جوش می‌خورند.

در صورت نیاز، در فرآیند جوشکاری قوسی کربنی از سیم جوش (filler rod) استفاده می‌شود. انتهای سیم در منطقه جوش نگه داشته می‌شود. سیم جوش ذوب شده وارد حوضچه مذاب می‌گردد.

بر حسب جنس فلز جوش داده شده، برای محافظت از حوضچه مذاب ممکن است که از حفاظ (shield) استفاده شود که ممکن است به صورت گاز خنثی (neutral gas) و یا فلاکس (flux) باشد.

مزایای جوشکاری قوسی کربنی

هزینه کم تجهیزات و فرآیند جوشکاری

بدون نیاز به مهارت بالای اپراتور

اتوماسیون آسان فرآیند

اعوجاج پایین قطعه کار

معایب جوشکاری قوسی کربنی

کیفیت ناپایدار جوش (تخلخل)

کربن الکترود، مواد جوش را با کاربید آلوده می‌کند

در بسیاری از کاربرد‌ها، جوشکاری قوسی کربنی به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن و گاز نجیب (tungsten inert gas arc welding) یا TIG و GTAE جایگزین شده است.

جوشکاری قوسی با الکترود کربنی دوقلو

یک نسخه اصلاح شده از جوشکاری قوسی کربنی، جوشکاری قوسی با الکترود کربنی دوقلو (twin carbon electrode arc welding) یا TCAW می‌باشد که از قوس الکتریکی که بین دو الکترود کربنی ایجاد می‌شود استفاده می‌کند.

در فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود کربنی دوقلو، قطعه کار بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری نیست؛ به همین جهت می‌توان مشعل جوشکاری را از یک قطعه کار به دیگری جابه‌جا کرد، بدون این که نیاز به خاموش کردن قوس باشد.